Chứng khoán là gì – Bạn có một số vốn nhà rỗi kha khá nhưng không muốn gửi ngân hàng vì lãi suất thấp.