Tin tức

Xem ngày giờ tốt để cúng khai trương, mở hàng năm 2021Mục lục nội dung

Xem ngày giờ tốt để cúng khai trương, mở hàng là một công việc vô cùng quan trọng. Chọn được một ngày giờ tốt sẽ mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho công việc làm ăn của bạn.

Để khai trương, mở hàng trong năm 2021, bạn cần phải biết ngày giờ nào mới tốt, mới phù hợp để công việc của bạn thuận lợi, mua bán suôn sẻ, may mắn hơn. Bài viết sau đây, Bách hóa XANH sẽ chỉ cho bạn những thời điểm thích hợp để khai trương, mở hàng năm 2021.

Các ngày tốt để khai trương, mở hàng

1Tháng 1 năm 2021

Xem ngay gio tot de cung khai truong mo hang

Thứ 7, ngày 2 tháng 1 năm 2021, âm lịch: Ngày 20/11/2020

Đây là ngày Canh Tuất tháng Mậu Tý năm Canh Tý. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Đông chí, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 3, ngày 12 tháng 1 năm 2021, âm lịch: Ngày 30/11/2020

Đây là ngày Canh Thân tháng Mậu Tý năm Canh Tý. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 4, ngày 13 tháng 1 năm 2021, âm lịch: Ngày 1/12/2020

Đây là ngày Tân Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021, âm lịch: Ngày 15/12/2020

Đây là ngày Ất Hợi tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Đạn hàn, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Thứ 6, ngày 29 tháng 1 năm 2021, âm lịch: Ngày 17/12/2020

Đây là ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Đạn hàn, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

2Tháng 2 năm 2021

Tháng 2 năm 2021

Thứ 7, ngày 6 tháng 2 năm 2021, âm lịch: Ngày 25/12/2020

Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 4, ngày 10 tháng 2 năm 2021, âm lịch: Ngày 29/12/2020

Ngày Kỷ Sửu tháng Kỷ Sửu năm Canh Tý. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h

Thứ 7, ngày 13 tháng 2 năm 2021, âm lịch: Ngày 2/1/2021

Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 6, ngày 19 tháng 2 năm 2021, âm lịch: Ngày 8/1/2021

Ngày Mậu Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2021, âm lịch: Ngày 10/1/2021

Ngày Canh Tý tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 3, ngày 23 tháng 2 năm 2021, âm lịch: Ngày 12/1/2021

Ngày Nhâm Dần tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

3Tháng 3 năm 2021

Tháng 3 năm 2021

Thứ 4, ngày 3 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 20/1/2021

Ngày Canh Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 24/1/2021

Ngày Giáp Dần tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Kinh trập, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 26/1/2021

Ngày Bính Thìn tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 3, ngày 16 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 4/2/2021

Ngày Quý Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Kinh trập, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Thứ 5, ngày 18 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 6/2/2021

Ngày Ất Sửu tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Kinh trập, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 7, ngày 20 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 8/2/2021

Ngày Đinh Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 2, ngày 22 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 10/2/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Xuân phân, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021, âm lịch: Ngày 16/2/2021

Ngày Ất Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Xuân phân, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

4Tháng 4 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Thứ 5, ngày 1 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 20/2/2021

Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 6, ngày 9 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 28/2/2021

Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Thanh minh, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 30/2/2021

Ngày Kỷ Sửu tháng Tân Mão năm Tân Sửu. Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Thanh minh, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 1/3/2021

Ngày Canh Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 11/3/2021

Ngày Canh Tý tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 2, ngày 26 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 15/3/2021

Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 4, ngày 28 tháng 4 năm 2021, âm lịch: Ngày 17/3/2021

Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

5Tháng 5 năm 2021

Tháng 5 năm 2021

Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021, âm lịch: Ngày 25/3/2021

Ngày Giáp Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021, âm lịch: Ngày 29/3/2021

Ngày Mậu Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Lập hạ, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 2, ngày 17 tháng 5 năm 2021, âm lịch: Ngày 6/4/2021

Ngày Ất Sửu tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021, âm lịch: Ngày 12/4/2021

Ngày Tân Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

6Tháng 6 năm 2021

Tháng 6 năm 2021

Thứ 6, ngày 4 tháng 6 năm 2021, âm lịch: Ngày 24/4/2021

Ngày Quý Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2021, âm lịch: Ngày 2/5/2021

Ngày Canh Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo, Tiết Mang chủng, Trực Thành. Tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021, âm lịch: Ngày 4/5/2021

Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo, Tiết Mang chủng, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2021, âm lịch: Ngày 6/5/2021

Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Mang chủng, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021, âm lịch: Ngày 16/5/2021

Ngày Giáp Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo, Tiết Hạn chí, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

7Tháng 7 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

Thứ 2, ngày 5 tháng 7 năm 2021, âm lịch: Ngày 26/5/2021

Ngày Giáp Dần tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo, Tiết Hạn chí, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2021, âm lịch: Ngày 30/5/2021

Ngày Mậu Ngọ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 7, ngày 10 tháng 7 năm 2021, âm lịch: Ngày 1/6/2021

Ngày Kỷ Mùi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2021, âm lịch: Ngày 11/6/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Tiểu thử, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021, âm lịch: Ngày 21/6/2021

Ngày Kỷ Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Đại thử, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h.

8Tháng 8 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021, âm lịch: Ngày 25/6/2021

Ngày Quý Mùi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Đại thử, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 2, ngày 16 tháng 8 năm 2021, âm lịch: Ngày 9/7/2021

Ngày Bính Thân tháng Bính Thân năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo, Tiết Lập thu, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 4, ngày 18 tháng 8 năm 2021, âm lịch: Ngày 11/7/2021

Ngày Mậu Tuất tháng Bính Thân năm Tân Sửu. Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Lập thu, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2021, âm lịch: Ngày 17/7/2021

Ngày Giáp Thìn tháng Bính Thân năm Tân Sửu. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Xủ thu, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

9Tháng 9 năm 2021

Tháng 9 năm 2021

Thứ 4, ngày 8 tháng 9 năm 2021, âm lịch: Ngày 2/8/2021

Ngày Kỷ Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Bạch lộ, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, âm lịch: Ngày 6/8/2021

Ngày Quý Hợi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Bạch lộ, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Thứ 7, ngày 18 tháng 9 năm 2021, âm lịch: Ngày 12/8/2021

Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Bạch lộ, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

Thứ 5, ngày 30 tháng 9 năm 2021, âm lịch: Ngày 24/8/2021

Ngày Tân Tỵ tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Thu phân, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h.

10Tháng 10 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

Thứ 7, ngày 2 tháng 10 năm 2021, âm lịch: Ngày 26/8/2021

Ngày Quý Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Thu phân, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 5, ngày 7 tháng 10 năm 2021, âm lịch: Ngày 2/9/2021

Ngày Mậu Tý tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo, Tiết Thu phân, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 6, ngày 15 tháng 10 năm 2021, âm lịch: Ngày 10/9/2021

Ngày Bính Thân tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021, âm lịch: Ngày 12/9/2021

Ngày Mậu Tuất tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu. Là ngày: Bạch Hổ – Hắc đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

11Tháng 11 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Thứ 7, ngày 13 tháng 11 năm 2021, âm lịch: Ngày 9/10/2021

Ngày Ất Sửu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Chủ nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021, âm lịch: Ngày 10/10/2021

Ngày Bính Dần tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Lao – Hắc đạo, Tiết Lập đông, Trực Bình. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2021, âm lịch: Ngày 15/10/2021

Ngày Tân Mùi tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu. Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập đông, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

Thứ 5, ngày 25 tháng 11 năm 2021, âm lịch: Ngày 21/10/2021

Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu. Là ngày: Ngọc Đường – Hoàng đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Mãn. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h.

12Tháng 12 năm 2021

Tháng 12 năm 2021

Thứ 7, ngày 4 tháng 12 năm 2021, âm lịch: Ngày 1/11/2021

Ngày Bính Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2021, âm lịch: Ngày 11/11/2021

Ngày Bính Thân tháng Canh Tý năm Tân Sửu. Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Thành. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h.

Thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2021, âm lịch: Ngày 15/11/2021

Ngày Canh Tý tháng Canh Tý năm Tân Sửu. Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Kiến. Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h. Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h.

Thứ 3, ngày 28 tháng 12 năm 2021, âm lịch: Ngày 25/11/2021

Ngày Canh Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu. Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Đông chí, Trực Khai. Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h. Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h.

Bạn vừa xem qua danh sách những ngày giờ tốt để cúng khai trương, mở hàng năm 2021. Đây là những ngày tốt của năm 2021, tuy nhiên với mỗi người, mỗi tuổi đều có những ngày hợp với vận mệnh riêng của mình thế nên hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có thể biết thông tin chi tiết hơn. Bách hóa XANH mong rằng bạn đã có thêm những thông tin hữu ích để có thể thuận lợi, may mắn trong công việc và cuộc sống của mình.

Mua đồ thờ cúng tại Bách hoá XANH:

Xem thêm:

>> 5 con giáp sẽ gặp vận xui, trắc trở nhất trong năm Tân Sửu 2021

>> Xem hướng xuất hành, ngày giờ tốt năm 2021 để cả năm gặp may mắn

>> Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2021 đầy đủ nhất

Kinh nghiệm hay Bách Hóa XANH

Rate this post

Bài viết liên quan

Back to top button

Adblock Detected

Xin vui lòng tắt tiện ích, tính năng chặn quảng cáo để xem nội dung. (Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn)