Cổ Phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì ? Cách tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo thông tư 200

Mục lục nội dung

Lãi cơ bản trên cổ phiếu theo thông tư 200

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì – Như chúng ta đã biết tốc độ phát triển của nền kinh tế tác động rất lớn đến các quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán nói riêng và đầu tư nói chung. Một trong những điều cần thiết được nhiều người quan tâm xem xét đó chính là lãi suất.

Bởi lãi suất chính là yếu tố cơ bản để quyết định đến việc có nên đầu tư hay không ? Vậy lãi suất là gì ? Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì ? Nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán, đến giá cổ phiếu ? …

Dưới đây sẽ là phần trình bày về khái niệm và những tác động, ảnh hưởng liên quan xoay quanh vấn đề lãi suất và lãi trên cổ phiếu. Cũng như cách tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo thông tư 200 mới nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong phần bài viết sau đây nhé.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì
Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì

Có thể bạn muốn xem Cổ phiếu ưu đãi là gì ? Cổ phiếu ưu đãi tiếng anh là gì

Lãi suất là gì

Lãi suất có thể hiểu theo một cách đơn giản, nó là cái giá mà người đi vay phải trả cho người có tiền cho vay.

Ảnh hưởng của lãi suất đến giá cổ phiếu

Mức lãi suất có lẽ là yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng nhất cần phải cân nhắc trong phân tích đầu tư cho bất kỳ ai. Những dự báo về lãi suất trực tiếp tác động đến dự báo về lợi suất thị trường thu nhập cố định. Nếu dự đoán của bạn là lãi suất sẽ tăng lên nhiều so với mức tăng mà nhiều người khác dự đoán. Bạn sẽ muốn thoát ra khỏi những chứng khoán có thu nhập cố định và thời hạn dài.

Tương tự, sự gia tăng của lãi suất thường là tin xấu đối với thị trường cổ phiếu. Sự gia tăng trong dự đoán lãi suất thường gắn với những giảm giá trên thị trường cổ phiếu. Như vậy, kỹ thuật ưu việt để dự báo lãi suất có giá trị to lớn đối với một nhà đầu tư đang cố gắng xác định sự phân bổ tài sản tốt nhất cho danh mục đầu tư của mình.

Thật không may, việc dự báo lãi suất là một trong những phần khó nhất trong kinh tế vĩ mô ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rõ các yếu tố cơ bản quy định mức lãi suất thì điều đó sẽ dễ dàng hơn.

Xem ngay Cổ phiếu quỹ là gì – Mua cổ phiếu quỹ để làm gì

Các yếu tố quyết định mức lãi suất cổ phiếu

+ Cung ứng quỹ từ những người tiết kiệm, đặc biệt chủ yếu là hộ gia đình.

+ Cầu quỹ từ giới kinh doanh. Những người sử dụng quỹ đó để tài trợ những khoản đầu tư vật chất vào máy móc, trang thiết bị và hàng lưu kho.

+ Cung hoặc cầu ròng về quỹ của Chính phủ sau khi đã điều chỉnh theo những động thái chính sách của ngân hàng trung ương và tỷ lệ lạm phát dự tính.

Để đánh giá được triển vọng của công ty, bao gồm dự tính lợi nhuận, cổ tức, dòng tiền, …  cần dự kiến lãi suất và đánh giá rủi ro của công ty. Khi đó sẽ ước lượng giá trị nội tại của cổ phiếu. Từ đó, chúng ta sẽ đưa ra những phán đoán về việc đầu tư trong thị trường chứng khoán.

Khi nhìn một báo cáo tài chính của một công ty hay doanh nghiệp. Thuật ngữ “lãi trên cổ phiếu” hay EPS chắc hẳn đã khá quen thuộc. Vậy dưới góc nhìn của người làm báo cáo tài chính, lãi cơ bản và lãi suy giảm của cổ phiếu có ảnh hưởng như thế nào ?

Xem thêm Cổ phiếu ESOP là gì ? Phát hành cổ phiếu esop là làm gì

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là gì

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là một chỉ số quan trọng trong việc phân tích tài chính cho công ty cổ phần và cũng là chỉ số bắt buộc của một công ty cổ phần. Nó cung cấp số liệu đánh giá lợi ích từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ đem lại.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếng anh là gì

Lãi cơ bản trên cổ phiếu tiếng anh là Basic earnings per share hay Earning Per Share. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu viết tắt là  EPS.

Xem thêm Cổ phiếu OTC là gì, Phân loại cổ phiếu OTC gồm có những loại nào

Cách tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính theo công thức lấy tổng số lãi (hoặc lỗ) được phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông chia cho số lượng bình quân gia quyền của toàn bộ số cổ phiếu phổ thông được lưu hành trong kỳ.

Trong đó, phần tổng số lãi hoặc lỗ được phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ lấy từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty được công bố vào cuối năm.

Còn về số lượng cổ phiếu phổ thông được lưu hành trong kỳ sẽ được tính theo công thức, bằng số lượng cổ phiếu phổ thông đầu kỳ cộng với số lượng cổ phiếu phổ trong tăng trong kỳ trừ đi số lượng cổ phiếu phổ thông giảm trong kỳ, tất cả nhân cho bình quân số ngày mà lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành.

Xem ngay Cổ phiếu là gì – Kiến thức từ A-z về cổ phiếu cho người mới

Cách tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo thông tư 200

Lãi cơ bản trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ

Lãi suy giảm trên cổ phiếu là gì

Lãi suy giảm hay lãi giảm ngược trên cổ phiếu cũng được tính theo công thức tương tự như lãi cơ bản trên cổ phiếu. Tuy nhiên về lợi nhuận lãi hoặc lỗ được phân bổ cho các cổ đông sẽ được tính theo cách khác, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh số lợi nhuận hoặc lỗ sau khi đã loại trừ các tác động từ thuế như sau:

+ Với các khoản cổ tức hoặc các khoản khác có liên quan đến cổ phiếu phổ thông có suy giảm được giảm trừ vào số lợi nhuận hoặc lỗ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ.

+ Bất kỳ khoản lãi nào được ghi nhận trong kỳ có liên quan đến cổ phiếu phổ thông bị suy giảm hoặc có tác động suy giảm.

+ Những thay đổi khác trong thu nhập và chi phí do chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông có tác động suy giảm.

Hơn nữa, ở số lượng cố phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu sẽ bằng số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông công với số lượng cổ phiếu được phát hành (bao gồm cả cổ phiếu phổ thông có tác động suy giảm).

Việc tính lãi suy giảm trên cổ phiếu này cung cấp thước đo lợi ích của mỗi cổ phiếu phổ thông trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi tính đến tác động từ các cổ phiếu phổ thông có tác động suy giảm đang lưu hành trong kỳ.

Xem ngay Đầu tư cổ phiếu là gì ? Đầu tư cổ phiếu như thế nào để hiệu quả cao nhất

Cách tính lãi suy giảm trên cổ phiếu theo thông tư 200

Lãi suy giảm trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm

Qua bài viết trên, vấn đề lãi suất là một thước đo khá quan trọng trong việc phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh của một công ty hay doanh nghiệp. cụ thể hơn chính là lãi trên cổ phiếu (EPS). Hy vọng rằng, bài viết này có thể phần nào giúp các bạn dễ dàng hơn về các con số cũng như chỉ tiêu trong việc đọc báo cáo tài chính.

5/5 - (4 bình chọn)

Bài viết liên quan

Back to top button

Adblock Detected

Xin vui lòng tắt tiện ích, tính năng chặn quảng cáo để xem nội dung. (Ủng hộ tác giả, xin cảm ơn)